Dienstleistungen2018-11-16T16:43:08+00:00

Heeft u een klimaatbeheersing project waarmee ik kan helpen?

Neem vrijblijvend contact op

Zijn er veel gezondheidsproblemen bij de dieren, is het te koud of te warm of zijn misschien de energiekosten te hoog? Laat dan een klimaatcheck uitvoeren. Tijdens een klimaatcheck worden alle zaken die met ventilatie en verwarming te maken hebben bekeken. Hierbij valt o.a. te denken aan de volgende zaken:

*Grootte en constructie van inlaatopeningen.

*Beperken van windinvloeden (zeer belangrijk).

*Beoordeling van het aanwezig luchtverdeelsysteem (zoals b.v. kanaalventilatie, deurventilatie, plafondventilatie, ventielen, combi-ventilatie etc.).

*Instellingen in de klimaatregelapparatuur.

*Controle op juiste werking van o.a. temperatuurvoelers, meetwaaiers, ventilatoren etc.

*Beoordeling van de luchtverdeling.

*Het opsporen van warmte verliezen en luchtlekken d.m.v. een warmtebeelcamera.

*Alle bevindingen en aanbevelingen worden samengevat in een overzichtelijk verslag dat

binnen 7 dagen wordt toegestuurd.

Voordat U een stal gaat bouwen of verbouwen is het zeer raadzaam om advies in te winnen over hoe er straks in de nieuwe situatie geventileerd moet gaan worden. Het beste is om dat te doen, voordat er een tekening gemaakt wordt.

De tekening kan dan gemaakt worden op basis van de eisen die aan het bepaalde ventilatiesysteem gesteld worden. In de meeste situaties moet het ventilatiesysteem aangepast worden aan de tekening die er al ligt. Er moeten dan helaas al concessies gedaan worden die het ventilatiesysteem niet ten goede komen. Bij de nieuwbouw en-/of verbouwadviezen worden alle zaken t.a.v. ventilatie en verwarming doorgenomen.

Alles wat besproken/geadviseerd is, wordt in een verslag binnen 7 dagen toegezonden.

v.d. Voorst Klimaatbeheersing verzorgt cursussen voor bijvoorbeeld bedrijfsvoorlichters.

Hierbij is het mogelijk om in een halve dag alle aspecten van klimaatbeheersing aan de hand van praktijkfouten, normen, foto’s te vertellen. Een andere halve dag zou dan op een praktijkbedrijf ingevuld kunnen worden met daadwerkelijke metingen en alles wat daarmee samenhangt (de klimaatcheck).

Voor varkenshouders/studieclubs worden ook cursussen/lezingen verzorgd, waarbij de nadruk sterk op de praktijk gericht is. Veel gemaakte praktijkfouten en nog belangrijker oplossingen komen aan de orde. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan energiebesparing.

Wist u dat de verwarmingskosten op zeugenbedrijven uiteen lopen van € 6,-/zeugenplaats tot € 80,-/zeugenplaats.

Klimaatplatform

Het Klimaatplatform voor de varkenshouderij bestaat uit klimaatdeskundigen die werkzaam zijn in de praktijk, voorlichting, onderwijs en onderzoek. De missie van het Klimaatplatform varkenshouderij is “bijdragen aan verbetering van het stalklimaat in de Nederlandse varkenshouderij door te zorgen voor: eenduidigheid in advies, kennis te vergaren en te verspreiden onder haar leden en via de vakpers, te functioneren als klankbordgroep voor onderzoek”.

Het Klimaatplatform voor de varkenshouderij brengt al jaren de veel gebruikte tabel met klimaatrichtlijnen uit. Daarnaast heeft het platform nu van de meest gangbare ventilatiesystemen leaflets opgesteld met ontwerp- en gebruikersrichtlijnen.

De leaflets geven informatie over het ontwerp van ventilatiesystemen bij nieuwbouw of verbouw, maar kunnen ook prima gebruikt worden om het ontwerp en het gebruik van ventilatiesystemen in bestaande stallen te toetsen en waar mogelijk te verbeteren.

De volgende leaflets zijn inmiddels verschenen:

*Richtlijnen klimaatinstellingen.

*Grondkanaalventilatie.

*Deurventilatie.

*Combi- en buisventilatie

*Plafondventilatie.

*Luchtinlaatventielen.