Nieuwbouw en verbouwadviezen

Nieuwbouw en verbouwadviezen2018-10-14T06:21:10+00:00

Voordat U een stal gaat bouwen of verbouwen is het zeer raadzaam om advies in te winnen over hoe er straks in de nieuwe situatie geventileerd moet gaan worden. Het beste is om dat te doen, voordat er een tekening gemaakt wordt.

De tekening kan dan gemaakt worden op basis van de eisen die aan het bepaalde ventilatiesysteem gesteld worden. In de meeste situaties moet het ventilatiesysteem aangepast worden aan de tekening die er al ligt. Er moeten dan helaas al concessies gedaan worden die het ventilatiesysteem niet ten goede komen. Bij de nieuwbouw en-/of verbouwadviezen worden alle zaken t.a.v. ventilatie en verwarming doorgenomen.

Alles wat besproken/geadviseerd is, wordt in een verslag binnen 7 dagen toegezonden.