Cursus/Lezing

Cursus/Lezing2018-10-14T06:21:58+00:00
v.d. Voorst Klimaatbeheersing verzorgt cursussen voor bijvoorbeeld bedrijfsvoorlichters.

Hierbij is het mogelijk om in een halve dag alle aspecten van klimaatbeheersing aan de hand van praktijkfouten, normen, foto’s te vertellen. Een andere halve dag zou dan op een praktijkbedrijf ingevuld kunnen worden met daadwerkelijke metingen en alles wat daarmee samenhangt (de klimaatcheck).

Voor varkenshouders/studieclubs worden ook cursussen/lezingen verzorgd, waarbij de nadruk sterk op de praktijk gericht is. Veel gemaakte praktijkfouten en nog belangrijker oplossingen komen aan de orde. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan energiebesparing.

Wist u dat de verwarmingskosten op zeugenbedrijven uiteen lopen van € 6,-/zeugenplaats tot € 80,-/zeugenplaats.

Klimaatplatform

Het Klimaatplatform voor de varkenshouderij bestaat uit klimaatdeskundigen die werkzaam zijn in de praktijk, voorlichting, onderwijs en onderzoek. De missie van het Klimaatplatform varkenshouderij is “bijdragen aan verbetering van het stalklimaat in de Nederlandse varkenshouderij door te zorgen voor: eenduidigheid in advies, kennis te vergaren en te verspreiden onder haar leden en via de vakpers, te functioneren als klankbordgroep voor onderzoek”.

Het Klimaatplatform voor de varkenshouderij brengt al jaren de veel gebruikte tabel met klimaatrichtlijnen uit. Daarnaast heeft het platform nu van de meest gangbare ventilatiesystemen leaflets opgesteld met ontwerp- en gebruikersrichtlijnen.

De leaflets geven informatie over het ontwerp van ventilatiesystemen bij nieuwbouw of verbouw, maar kunnen ook prima gebruikt worden om het ontwerp en het gebruik van ventilatiesystemen in bestaande stallen te toetsen en waar mogelijk te verbeteren.

De volgende leaflets zijn inmiddels verschenen:

*Richtlijnen klimaatinstellingen.

*Grondkanaalventilatie.

*Deurventilatie.

*Combi- en buisventilatie

*Plafondventilatie.

*Luchtinlaatventielen.